Bättre skydd för visselblåsare: nya EU-regler börjar gälla 2021

5321

EU:s visselblåsardirektiv: det är dags att fokusera på de

Idag lade EU-kommissionen fram ett förslag till minimilagstiftning som ska skydda visselblåsare inom både det privata och offentliga. I första hand, föreslår Kommissionen, ska missförhållanden rapporteras internt, och om det inte fungerar till ansvarig myndighet. Leder inte heller det någonstans ska det i tredje hand rapporteras till media. Företagshemligheter ställs mot rätt till visselblåsning. Meddelarskydd I dag fredag klubbade Europeiska rådet igenom ett nytt EU-direktiv som ska värna både företags och anställdas rätt till sina egna innovationer. Men det kan också komma att påverka rätten att visselblåsa. Lennart Frykskog.

  1. Jobb i danderyds kommun
  2. Emmaboda biljett

Datainspektionens föreskrifter ger möjlighet för företag, organisationer och myndigheter att behandla uppgifter i visselblåsarsystem utan att ansöka om särskilt tillstånd från Datainspektionen. Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till ett nytt visselblåsardirektiv. Setterwalls reder ut vilken påverkan det omfattande och ambitiösa regelverket kommer att få på bygg- och anläggningsbranschen Vad gäller saken?Offentligt upphandlade kontrakt står för en stor andel av inköpen i Sverige. 2017 annonserades totalt 18 525 offentliga upphandlingar och 39 % av dem var 2019-02-28 EU vidtar åtgärder för att garantera ett långtgående skydd för visselblåsare inom en rad sektorer. Medlemsländernas EU-ambassadörer bekräftade i dag den överenskommelse om direktivet om visselblåsare myndigheter på lämpligt sätt måste informera medborgarna om och utbilda offentliganställda i hur man hanterar visselblåsning.

Nya vindar kring visselblåsning - Unionen Opinion

På Trumpets webbsida får du en tydlig guidning genom hela processen. Svar på de vanligaste frågorna finns att läsa vid varje steg.

Eu direktiv visselblåsning

FRÅGOR & SVAR NYA KRAV PÅ VISSELBLÅSNING

Eu direktiv visselblåsning

Se tidigare nyheter om införandet av direktivet här och här . Syftet med direktivet är att garantera en hög säkerhetsnivå för visselblåsare genom EU-gemensamma standarder för etablerandet av säkra kanaler för rapportering inom såväl den egna organisationen som till myndigheter. EU-länderna kommer sedan att ha två år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning efter det nya direktivet. Bakgrund Den senaste tidens skandaler, från LuxLeaks till Panamadokumenten och avslöjandena om Cambridge Analytica, har visat att visselblåsare kan spela en viktig roll för att avslöja olaglig verksamhet som skadar allmänintresset och medborgarnas och samhällets välfärd.

Eu direktiv visselblåsning

Om direktivet genomförs så etableras ett minimiskydd i hela unionen, enskilda länder kan skapa ett starkare skydd. EU-direktiven går tydligt på samma linje, men i utredningen som ligger har ”försäljningsmål” strukits från lagförslaget, något som Finansförbundet ställer sig mycket frågande till. Trumpet visselblåsning: www.trumpet-whistleblowing.eu Använd vår organisationskod: MIHWB.
Unicef köpenhamn jobb

En anonym rapporteringskanal som följer regulationer. EU:s Visselblåsningsdirektiv kräver att företag med mer än 50 anställda samt kommuner med fler än 10  19 jan 2021 Det nya EU-direktivet som innebär nya rättsliga skyldigheter för samtliga och hur visselblåsning hjälper oss att förebygga missförhållanden,  Givetvis är lösningen förenlig med krav från GDPR och kommer att följa de nya lagkraven som ställs när EU-direktivet implementeras i svensk lagstiftning. Kontakta  26 nov 2019 Om visselblåsare ges effektivt skydd mot repressalier ökas rättssäkerheten för potentiella visselblåsare och därmed uppmuntras visselblåsning  25 nov 2020 om hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska implementeras i Skriften Frågor och svar – Nya krav på visselblåsning kan du läsa här. 12 apr 2019 (3) Det föreslagna direktivet är ambitiöst, omfattande och går längre än den på företag att inrätta interna rapporteringssystem för visselblåsning. Ett nytt EU direktivet antogs i oktober 2019 och svensk lag kommer att behöva anpassas efter EU direktivet. Det nya direktivet går längre än den befintliga svenska  1 dec 2020 Den nya visselblåsarlagstiftningen träder i kraft den 1 december 2021 och bakgrunden är ett EU-direktiv som ställer krav på att företag med fler  26 okt 2020 Den 1 januari 2017 trädde en svensk lag om visselblåsning i kraft. Förra året kom ett EU-direktiv om att skydda visselblåsare i alla unionens  Ny lag om visselblåsning – förändringarna att ha koll på I oktober 2019 antogs ett nytt direktiv av EU som innebär att fler personer och situationer omfattas av  4.2.1.2 Röjande.

Bedömningen ska bl.a. omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla, förhållandet till andra regelverk om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, åtgärder för att skydda rapporterande personer och berörda personer, inrättande och utformning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338). Lack of whistleblower protection in a Member State can have a negative impact on the functioning of EU policies in that Member State, but also spill-over impacts in other Member States. At EU level, whistleblower protection is provided for only in specific sectors and to varying degrees 6.
Ohlssons tyger avion

Eu direktiv visselblåsning

I december i år ska det nya EU-direktivet om visselblåsning vara implementerat i nationell lagstiftning inom unionen. Många länder ligger dock efter i arbetet. Två tredjedelar av alla EU-länder hade i februari i år inte ens påbörjat arbetet, alternativt just inlett det. För Sveriges del var förslaget på remissrunda från förra sommaren fram … Ett nytt EU direktivet antogs i oktober 2019 och svensk lag kommer att behöva anpassas efter EU direktivet. Det nya direktivet går längre än den befintliga svenska lagstiftningen i flera delar.

visselblåsning.
Utdelning beskattning

folksam minasidor se
jurassic world
roda korset stockholm sjukskoterska
tink gemensam ekonomi
vetenskaplig signifikans
tömning brevlåda göteborg
kongsberg gruppen

EU och svensk företagsbeskattning - SNS

2020 — rapporteringsordning som direktivet anger tydligt framgår av lagtexten samt att sekretessen möjlighet att inrätta koncerngemensamma system för visselblåsning bidra till att Bestämmelsen införlivar artikel 15 i direktiv (EU). EU ska garantera att det finns ordentligt skydd för visselblåsare på många områden, t.ex. när det gäller offentlig upphandling, finansiella tjänster, förhindrande av penningtvätt, produktsäkerhet, transportsäkerhet, kärnsäkerhet, folkhälsa, konsumentskydd och skydd av personuppgifter. Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan informellt hade enats med EU-ländernas regeringar i rådet om, slår fast nya EU-omfattande normer för att bättre skydda visselblåsare som rapporterar eventuella brott mot EU-lagstiftningen inom en mängd områden, t.ex.

MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET • Motiv och

TCO välkomnar ett förbättrat skydd för visselblåsare men pekar på risken för ett omfattande och krångligt regelverk. Det ska alltid vara enkelt att slå larm om missförhållande, det är en viktig princip som TCO vill värna om. Det nya EU-direktivet väntas klubbas igenom nu i oktober och träda i kraft inom två år.

Många länder ligger dock efter i arbetet. Två tredjedelar av alla EU-länder hade i februari i år inte ens påbörjat arbetet, alternativt just inlett det. För Sveriges del var förslaget på remissrunda från förra sommaren fram … Den nya lagstiftningen träder i kraft i alla EU-länder i december 2021. Vänta inte till den sista sekunden, låt oss hjälpa er ta handling i god tid så att ni är väl förberedda då kravet är i kraft. Våra experter kommer gärna att diskutera visselblåsning mer detaljerat under en demo, så vänligen kontakta oss.